Przekroczyć Rubikon - podjąć nieodwracalną decyzję, zrobić decydujący krok; znaleźć się w punkcie, po przekroczeniu którego nie ma już odwrotu. Inaczej: “spalić za sobą wszystkie mosty”. Pochodzenie: Juliusz Cezar przekroczył rzekę Rubikon wraz ze swoimi wojskami w 49 p.n.e. rozpoczynając tym samym wojnę domową. Z tym wydarzeniem związane jest też powiedzenie “kości zostały rzucone”.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przekroczy%C4%87_Rubikon

Kości zostały rzucone - jakaś ważna decyzja została nieodwołalnie podjęta; o podjęciu działań, których nie da się powstrzymać. Wypowiedzenie słów “kości zostały rzucone” (w oryginale: “AIea iacta est!”) przypisywane jest Juliuszowi Cezarowi, który w roku 49 p.n.e. przekraczał on na czele swych legionów rzekę Rubikon. Przekroczenie Rubikonu wraz z wojskiem oznaczało wypowiedzenie posłuszeństwa Pompejuszowi i senatowi, którzy nakazali Juliuszowi pozostawienie legionistów w Galii, gdzie - jako namiestnik - toczył liczne walki na rzecz imperium. Cezar doskonale zdawał sobie sprawę, że wejście na terytorium Italii na czele oddanej mu, fanatycznej niemal armii musi zakończyć się krwawą wojną domową. Nie zamierzał jednak zmieniać decyzji i po kilku latach zaciętych walk dopiął swego - został jednym z największych rzymskich cesarzy w dziejach. Kości, które miał na myśli Juliusz Cezar, służyły do gry, znanej już w starożytności (były więc zapewne albo “tradycyjnymi” sześcianami z zaznaczoną na każdej ściance wartością punktową - od jeden do sześciu, albo specjalnie spreparowanymi kośćmi zwierzęcymi, podłużnymi, z zaznaczonymi jedynie czterema dłuższymi ścianami).

Źródło: http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_zwi%C4%85zk%C3%B3w_frazeologicznych/68336-ko%C5%9Bci.html

Kamień milowy - ważne osiągnięcie w jakiejś dziedzinie, w realizacji jakiegoś przedsięwzięcia, posunięcie sprawy naprzód. W starożytnym Rzymie kamienie milowe to przydrożne słupki, w Italii podające odległość od Rzymu, w prowincjach odległość do najbliższego ważnego miasta.

Źródło: http://www.maximus.pl/slownik-kamien_milowy-244.html

Fortuna kołem się toczy - los człowieka podlega ciągłym przemianom; szczęście, utrapienia, bogactwo, nie są dane na zawsze. Związek frazeologiczny wywodzący się z mitologii. Fortuna to rzymska bogini przeznaczenia, zmienności losu, opiekowała się poszczególnymi osobami lub miastami.

Źródło: http://www.maximus.pl/slownik-fortuna_kolem_sie_toczy-245.html

Pyrrusowe zwycięstwo – zwycięstwo osiągnięte nadmiernym kosztem; zwycięstwo pozorne, niewspółmierne do poniesionych strat; od imienia Pyrrusa, który zwyciężając Rzymian pod Asculum w 279 p.n.e. poniósł ogromne straty w ludziach i materii. Podobne znaczenie ma kadmejskie zwycięstwo – równie niefortunne da zwycięzcy, jak i dla zwyciężonego; od bratobójczej walki o Teby między Polinejkesem i Eteoklesem.

Źródło: http://mitologia.klp.pl/a-7281-2.html